Cenník AT Servis s.r.o. modernestavby.sk 
 
  Cenník pre stavebné práce je len orientačný, konkrétna cena za jednotlivé úkony závisí od zložitosti, rozsahu, lokality, termínu realizácie a množstva prác na konkrétnej zákazke. Vo všeobecnosti platí čím väčší objem a množstvo prác na konkrétnej zákazke tým je cena jednotlivých prác nižšia.  
 
 
 
  Stavebné práce  
 
  Stavba základovej platne rodinného domu  
  Zameranie základov rodinného domu na pozemku - Stavba domu cca  10 x 10 m ks 75 €  
  Výkop základových pásov pre betonáž základov obvodových múrov cca ks 300 €  
  Štrkové lôžko pod základy domu ks 80 €  
  Žabovanie štrkového lôžka pod základovou platňou ks 45 €  
  Položenie železnej armatúry + viazanie základovej platne a základových pásov ks 115 €  
  Betonáž základových pásov stavby domu ks 320 €  
  Príprava šalungu základovej platne zo šalovacích tvárnic / drevo ks 350 €  
  Betonáž základovej platne domu ks 400 €  
  Vyrovnanie terénu pod stavbou rodinného domu ks 180 €  
 
 
 
  Drenáž starého alebo nového rodinného domu rozmer cca 10 x 10m  
  Výkop pásu so spádom pre osadenie drenážnej rúry priemerná hĺbka cca 120 cm a šírka 50cm ks 275 €  
  Osadenie noppovej fólie ks 75 €  
  Položenie drenážnej rúry ks 60 €  
  Položeniíe geotextílie ks 40 €  
  Zásyp drenážnej rúry štrkovým lôžkom ks 250 €  
  Osadenie obrubníka po obvode domu ks 165 €  
  Okrasné štrkové lôžko medzi obvodom rodinného domu a obrubníkom cca šírka 50cm ks 75 €  
 
 
 
  Pokládka zámkovej dlažby slúžiacej na parkovanie áut aj pochodznu časť 100 m2  
  Výkop pre osadenie obrudníkov a štrkového lôžka pod zámkovú dlažbu ks 199 €  
  Osadenie obrubníkov ks 149 €  
  Položenie štrkového lôžka a planírovanie ks 145 €  
  Žabovanie podložia zámkovej dlažby a štrkového lôžka ks 75 €  
  Pokládka a špárovanie zámkovej dlažby ks 1 299 €  
 
 
 
  Podrezanie muriva  
  Tehla , kváder - hrúbka muriva 15cm bm 15 €  
  Tehla , kváder - hrúbka muriva 30cm bm 29 €  
  Tehla , kváder - hrúbka muriva 45cm bm 33 €  
  Tehla , kváder - hrúbka muriva 60cm bm 39 €  
  Kameň  - hrúbka muriva 50cm bm 62 €  
  Kameň - hrúbka muriva 60 cm bm 71 €  
  Kameň - hrúbka muriva 70cm bm 80 €  
 
 
 
  Cenník rezania betónu - chladenie vodou  
  Hrúbka betónu do 10 cm bm 40 €  
  Hrúbka betónu od 10 - 15 cm bm 55 €  
  Hrúbka betónu od 15 - 25cm bm 65 €  
  Hrúbka betónu od 25 - 35cm bm 75 €  
  Hrúbka betónu 35 - 45 cm bm 95 €  
 
 
 
  Murárské a remeselné práce  
  Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, omietka  m2 12,80 €  
  Zateplenie fasády – nobasil ,siet, omietka  m2 14,30 €  
  Vyrovnanie fasády m2 2,00 €  
  Omietka tenkovrstvá, Ytong  m2 3,40 €  
  Sieťkovanie / lep + sieť m2 3,20 €  
  Špric m2 1,80 €  
  Jadrová omietka klasická aplikácia m2 5,00 €  
  Špalety m2 5,00 €  
  Zhotovenie podhľadov z OSB dosky  bm 7,00 €  
  Výmena žlabov a zvodov   bm 4,00 €  
  Obklad soklov s umelým kameňom  m2 13,00 €  
  Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu  m2 5,00 €  
  Pokládka zamkovej dlažby  m2 9,00 €  
  Osadenie obrubníkov k zámkovej dlažbe  bm 3,50 €  
  Montáž žľabov  bm 4,00 €  
  Osadenie plastových okien do peny  bm 4,20 €  
  Osadenie parapiet  bm 3,50 €  
  Nosné murivo 30 cm  m3 29,00 €  
  Nosné murivo 40 cm  m3 27,00 €  
  Nosné murivo 45 cm  m3 25,50 €  
  Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm   hrúbka m2 6,60 €  
  Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm  m2 7,00 €  
  Výmurovka sklobeton  ks 2,90 €  
  Kotvenie priečok  bm 2,50 €  
  Zhotovenie plotu z klasických šalovacích tvárnic DT  m2 15,00 €  
  Osadenie klobúkov  bm 4,00 €  
  Rohy do iného uhla  bm 7,00 €  
  Osadenie keramických prekladov  ks 6,50 €  
  Zhotovenie betónového schodiska        Od  ks 250 €  
  Osadenie oceľovej zárubne  ks 19,00 €  
  Penetrácia m2 0,90 €  
  Šťuková omietka stropov m2 3,50 €  
  Sádrová stierka stien m2 3,50 €  
  Sádrové stierka stropov m2 4,00 €  
  Betónový poter do 5cm m2 4,50 €  
  Vyrovnávanie podláh – nivelácia  m2 3,00 €  
  Sieťkovanie - špalety bm 4,00 €  
  Vyrovnanie stien pod obklad  m2 3,00 €  
  Pokládka obkladu štandard cca 30 x 30 cm m2 10,00 €  
  Pokládka dlažby štandard cca 30 x 30 cm m2 10,00 €  
  Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej  m2 15,00 €  
  Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej  m2 15,00 €  
  Pokládka dlažby a obkladov nad 40 - 60cm  m2 15,00 €  
  Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm  m2 16,00 €  
  Mozaika keramika  m2 20,00 €  
  Mozaika sklo  m2 23,00 €  
  Pokládka dekoratívneho kameňa m2 20,00 €  
  Príplatok za ukladanie diagonál       +  25% m2 25,00 €  
  Montáž lištel, bombát, soklov  bm 3,00 €  
  Vykrúženie otvorov do obkladu  ks 2,50 €  
  Montáž rohových líšt na obklad  bm 3,00 €  
  Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy  bm 9,00 €  
  Špárovanie obkladu v cene pokládky ks 0,00 €  
  Silikónovanie bm 1,60 €  
  Murované police bm 25,00 €  
  Podmurovanie a osadenie vane ks 25,00 €  
  Podmurovanie a osadenie sprchového kúta ks 25,00 €  
  Montáž umývadla ks 22,00 €  
  Montáž wc klasik ks 27,00 €  
     
 
 
  Sadrokartóny  
  Sadrokartónový strop – stupňovitý  m2 16,00 €  
  Sadrokartónový strop – rovný  m2 12,50 €  
  Sadrokartónové priečky - obojstranná  m2 16,00 €  
  Sadrokartónové poličky m2 23,00 €  
  Zhotovenie klenby ks 59,00 €  
  Osadenie rohových líšt  bm 4,00 €  
  Tmelenie akrylátovým tmelom  bm 1,90 €  
  Izolácia sklenou vatou  m2 4,60 €  
  Kazetový strop  m2 6,80 €  
 
 
 
  Rekonštrukcia bytového jadra  
  Odstránenie bytového jadra ks 125 €  
  Vynosenie, odvoz odpadu na smetisku /  odpad platí majiteľ ks 99 €  
  Vymurovanie nových priečok a múrikov / pre vodu / z ytongu + osadenie prekladu ks 189 €  
  Zadná stena wc montáž sadrokartónu s dvierkami ks 89 €  
  Elektroinštalačné práce v jadre / nová elektroinštalácia , montáž 2 ks ventilátorov ks 160 €  
  Vodoinštalačné práce v jadre + montáž sanity + montáž elektrického rádiatora ks 280 €  
  Podmurovanie atypickej vane ks 30 €  
  Sieťkovanie v jadre m2 4 €  
  Aplikácia omietky SP 01 m2 4 €  
  Pokládka obkladu štandard m2 14 €  
  Pokládka dlažby štandard m2 15 €  
  Sadrokartónový strop v jadre : kúpeľna spojená s WC ks 139 €  
  Maľovanie wc a kúpeľne ks 30 €  
  Montáž skrinky v kúpeľni ks 10 €  
  Montáž zrkadla v jadre ks 10 €  
  Vyrovnanie podlahy v jadre cementovým poterom 4 cm hrúbka ks 30 €  
  Osadenie obložkovej zárubne ks 20 €  
  Montáž a osadenie nových dverí ks 15 €  
 
 
 
  Maliarské práce  
  Oškriabanie starej farby - klasická maľovka m2 1,00 €  
  Oškriabanie starej olejovej farby - umývateľný sokel m2 0,80 €  
  Penetrácia stien a stropov m2 1,30 €  
  Maľovanie na bielo 2 krát m2 2 €  
  Maľovanie farebne 2 krát m2 2,50 €  
  Maľovanie latexovou alebo akrylátovou farbou m2 4 €  
  Náter štandardnej zárubne ks 15 €  
  Vysprávky stien a stropov pred maľovaním hod 9 €  
     
     
 
  Zatepľovacie práce       
  Zateplenie fasády : montáž polystyrénu , sieťkovanie lepidlom a fasádna omietka m2 12,99 €  
  Zateplenie fasády : montáž nobasilu , sieťkovanie lepidlom a fasádna omietka m2 14,00 €  
  Vyrovnanie fasády podľa nerovnosti cena OD m2 2,00 €  
  Omietka tenkovrstvá cena OD m2 3,90 €  
  Omietka hrubá / podľa hrúbky vrstvy / cena OD m2 4,90 €  
  Špric - špricovanie m2 1,60 €  
  Penetrácia povrchov m2 1,30 €  
  Špalety / podľa zložitosti / cena OD bm 4,00 €  
  Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek bez priznania trámov cena OD m2 6,50 €  
  Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek s priznaním trámov cena OD m2 8,00 €  
  Výmena žľabov a zvodov bm 6,00 €  
  Obklad soklov umelým kameňom cena OD m2 16 €  
  Osadenie plastových okien do peny bm 7,50 €  
  Osadenie parapiet jednoduchých cena OD ks 6,50 €  
  Natiahnutie klasickej vonkajšej šúchanej omietky na fasádu m2 7,00 €